Kedves Tagtársak!

Felhívjuk figyelmüket a 2017 évi tagdíj befizetésére úgy az egyéni mint a szervezeti tagok számára .

Emlékeztetőül az éves tagdíj egyéni tagok számára 3.400 HUF vagy ennek megfelelő valuta- Szervezeteknek 34.000 HUF vagy ennek megfelelő valuta

Számlaszámunk a következő:

K&H Bank

Bank account No.: 10200940-21520125-00000000
IBAN Code: HU43 1020 0940 2152 0125 0000 0000
SWIFT Code: OKHBHUHB

A 9.. Konduktív Nevelési Világkongresszus (9th World Congress on Conductive Education) 2016 decemberében kerül megrendezésre Budapesten

A Nemzetközi Pető Társaság ezen a kongresszuson tisztújító vezetőségi ülést és teljes ülést tart. Az előzőekhez hasonlóan a kongresszus folyamán történik meg a végső döntés a következő, a 10. Világkongresszus rendezésének jogáról.

A Nemzetközi Pető Társaság elnöksége ezúton hirdeti meg a 10. Konduktív Nevelési Világkongresszus (10th World Congress on Conductive Education) szervezésének pályázati lehetőségét.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó minden fontosabb adatát valamint a lehetséges partnerszervezet adatait.

Kívánatos, hogy a pályázó

 1. biztosítsa, hogy a 10. Konduktív Nevelési Világkongresszus (10.th World Congress on Conductive Education) az előzőt mintegy 4 évvel kövesse (approximatíve 2020-ban);
 2. közelebbi időpont meghatározásakor a nemzeti és nemzetközi, valamint a fontosabb vallási szokásokat és ünnepeket; a társszakmák éves konferenciáit vegye figyelembe ezzel is szélesítve a konferencia közönségét.
 3. a hely megjelölésekor alternatívákat, az utazástechnikailag is könnyű megközelítést válassza;
 4. biztosítsa a megközelíthetőséget és a munkavégzés lehetőségét minden résztvevő számára (beleértve a segédeszközt használókat is) és
 5. a szálláslehetőségek széles skáláját;
 6. mutasson fel elfogadható szervezeti és financiális garanciákat;
 7. tegye vonzóvá a kísérő eseményeket;
 8. vonja be a stratégiai megbeszélésekbe és a szervező bizottságokba a Nemzetközi Pető András Társaság vezetőségét valamint az előző konferencia szervezőit
 9. legyen képes együttműködni a Nemzetközi Pető Társasággal.

Kívánatos, hogy a 10.. Konduktív Nevelési Világkongresszus

 • nagyszámú közönséget vonzzon;
 • fiatal szakemberek és hallgatók is részt vegyenek rajta;
 • az összefoglalók mellett arányosan több kultúrát felölelő konduktív pedagógiai tanulmányokat és saját kutatásokat is felvonultasson;
 • összefoglalók keretében hasonló tapasztalatokat és eredményismertetéseket gyűjtsön össze és mutasson be.

A szervezők munkáját a NPT a következőkkel tudja támogatni:

 • A lehetséges érdeklődők címlistája
 • A plenáris előadók meghívására vonatkozó tanácsadás
 • A témák kijelölése
 • A tudományos program kialakítása
 • Személyes konzultáció szervezése a konduktív nevelés szakértőivel
 • A konferencia hivatalos programjától független különleges szakmai kérések teljesítése

Szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére bármilyen további tájékoztatással.

 A pályázatok leadásának határideje 2016.október 30.


 A pályázatokat 2 nyomtatott példányban és elektronikus formában postán kérjük elküldeni Földiné Németh Gabriella címére (H-1025 Budapest, Kútvölgyi út 6.) valamint elektronikus változatban is Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.">foldinéEz az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. címre

A nyertes pályázat a 9. Konduktív Nevelési Világkongresszuson tartandó közgyűlésen kerül kihirdetésre. az eredmény pedig indoklással ebben az időben a honlapra is felkerül .

Kozma Gyuláné
Nemzetközi Pető András Társaság elnöke   helyett és nevében
Horváth Dezsőné dr. ügyvezető

pdf-icon

A Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága választást előkészítő közgyűlést tart 2016. március 8-án, kedden 15.00 órai kezdettel a PAF épületének II. tantermében.

Időpont: 15.00-17.00 óráig.  Amennyiben a tagság 50%-a nincs jelen, a közgyűlést ½ óra múlva a megjelentek létszámától függetlenül megtartjuk.

A közgyűlés témái:
•    A vezetőségválasztást előkészítő Bizottság bemutatkozása.
•    A jelenlegi alapszabály törvényi megfeleltetésének ismertetése és elfogadtatása.
Financiális ügyeink intézésében bekövetkezett változások (intézményi) okozhatják nyilvántartásunk zökkenőit.

A közgyűlés előtt vagy után mód lesz az elmaradt, illetve a 2016. évi tagdíjak befizetésére is. (Erre bármely K&H bankban is lehetőség van.) Kérjük a tagtársakat, hogy tagdíjbefizetéseikkel segítsék a 2016-os konferencia előkészítő munkát.

Bankszámlaszámunk: Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága, K&H Bank NPT. 1051  Budapest, Vigadó tér 1.
10200940-21520125-00000000
Nemzetközi bankszámlaszám: HU43 1020 0940 2152 0125 0000 0000
SWIFT kód: OKHBHUHB

IPA vezetőség

A Pető András Főiskola és a Nemzetközi Pető Társaság meghirdeti V. nemzetközi rajz- és festménypályázatát a konduktív nevelésben részesült
gyermekek és fiatalok számára

A pályázat témakörei:

 1. A KONDUKTÍV NEVELÉS JELKÉPEI   
 2. TERMÉSZET, ÉVSZAKOK
 3. CSALÁDOM, BARÁTAIM     
 4. SZABADON VÁLASZTOTT

A pályázat elbírálása 3 korcsoportban külön-külön történik,

 • 8 éves korig,  
 • 8-12 évesek,    
 • 12- 18 éves fiatalok

Pályázati feltételek, tudnivalók: A pályázaton A3-as és A4-es méretű rajzokkal, festményekkel lehet részt venni.
Kérjük, hogy a letöltött és kitöltött pályázati űrlapot ragasszák fel a képek hátoldalára, vagy az azon szereplő adatokat tüntessék fel. A pályázó beleegyezését adja, hogy az általa beküldött alkotás a pályázatot kiírók tulajdonába kerül, melyet hazai és nemzetközi kiállításokon, fórumokon bemutathatnak.
Pályázat ingyenes, pályázati dokumentumok szabadon fénymásolhatók.
A nyerteseket nemzetközi bírálóbizottság választja ki.

A pályázatról további információ kérhető:
Mascher Róbert       email: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
Mátyásiné Kiss Ágnes    email: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
Vadász Zsuzsanna      email: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Díjak: értékes rajz és íróeszközök, művészeti képességet fejlesztő eszközök, játékok, belépőjegyek, értékes könyvek, műsoros CD, illetve támogatók által felajánlott díjak

Beküldési határidő: 2016.  március 30.

Beküldési cím: Pető András Főiskola, Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpont

Pályázatok elbírálása: 2016. június 30.

A nyertesek listája megtekinthető lesz 2016. szeptember 30-tól a
Pető András Főiskola honlapján: www.peto.hu
Nemzetközi Pető Társaság honlapján www.petoassociation.hu
Konduktív nevelés 9. Világkonferencia honlapján

A nyerteseket külön írásban is értesítik a szervezők.
A fenti honlapokon megtalálható linkeken -a bíráló bizottság javaslata alapján- a beérkezett művekből közönség díjak is kiosztására kerülnek. Az ezzel kapcsolatos információk elérhetőek lesznek 2016. szeptembertől a honlapokon.
A nyeremények ünnepélyes kihirdetésére, átadására a Konduktív nevelés 9. Világkonferenciáján Budapesten kerül sor 2016  december 10 -13 között.
(A díjakat akadályoztatás esetén vagy előzetes írásbeli kérelemre postai úton küldjük el.)

A pályázatra beérkezett művek egy része az érdeklődők számára kiállításokon, az interneten és CD-n is megtekinthető lesz.

pdf-iconRajzpályázat 2016 (plakát)
pdf-icon
Rajzpályázatkiírás 2016


 

A cím azon – nem konduktor – szakemberek elismerése, akik a konduktív nevelésért kiemelkedő (saját egzisztenciájukat meghaladó mértékű, és adott esetben folyamatos) erőfeszítéseket tettek otthonukban és külföldön.
A szabályzat értelmében a Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága (International Pető Association) útján benyújtott kezdeményezések, és javaslatok alapján, az ajánlók véleményével együtt a Pető András Főiskola Szenátusa dönt a 2015 és 2016 folyamán.
A cím használata az odaítéléséről való értesítés után azonnal érvényes, de nyilvános, ünnepélyes kihirdetése és a vele járó oklevél átadás a 2016. decemberi Világkongresszuson történik meg a hagyományok szerint.

Alkategóriák